Výsledky Tříkrálové sbírky 2023

Děkujeme všem králům, vedoucím skupinek i štědrým dárcům.