Pastýřský list k postní době a ke sbírce před Světovým dnem mládeže v Lisabonu 2023

PODPOŘME MLADÉ V SRDCI CÍRKVE

Bratři a sestry v Kristu,

srdečně Vás zdravím před vstupem do doby postní, kdy zkoumáme svá srdce, snažíme se sebezáporem odložit to, co nás odvádí od Boha, prohloubit modlitbu a almužnou obdarovat druhé z toho, co si ve vlastním životě odepíráme. V letošním roce bych chtěl obrátit Vaši „postní pozornost“ zvlášť na mladé lidi, které papež František svolává na srpen do Lisabonu, na Světové dny mládeže, konané po dlouhých čtyřech letech. Od roku 1984, kdy tuto tradici založil svatý Jan Pavel II., ji podporují všichni po sobě jdoucí papežové a podle svých možností se setkání osobně účastní. Také papež František, i přes svůj věk a nemoci, se do Lisabonu v letošním roce chystá, aby se setkal s mladými z celého světa, a povzbudil je k životu z víry.

Na nás je, abychom tuto událost podpořili svou modlitbou, ale i organizačně a materiálně. O mladých lidech se často opakuje, že jsou naší budoucností, tedy také budoucností Církve, ale mnohdy se zapomíná na to, že jsou ze všech věkových skupin nejohroženější. Právě během krize dospívání se mnoho z nich ztratí, sejdou z cesty, zabloudí a obtížně se vracejí. Proto je tak nesmírně důležité včas podpořit jejich místo v srdci Církve, zajistit jim podmínky pro společenství mladých věřících (spolčo), kde mohou zakusit dotek Boží milosti skrze vzájemnou modlitbu, a ujistit je o jejich přijetí, tentokrát přímo v osobním společenství se Svatým otcem.

Mám velikou radost oznámit Vám, že svůj zájem odjet v létě do Lisabonu projevilo více než 300 mladých věřících z naší diecéze, tedy více, než kolik máme farností. Modleme se proto, aby tato událost přinesla své duchovní plody, podpořme poutníky svou přímluvou, svěřujme jejich cestu Pánu. Protože však na celosvětové setkání musí účastníci překonávat větší vzdálenosti, neobejde se jejich pouť ani bez finančních nákladů, které si dospívající a mladší dospělí obvykle nemohou dovolit, protože ještě nejsou ekonomicky samostatní. Tentokrát vyjde cesta do Portugalska, ubytování a další výdaje na více tisíců korun za každého účastníka. Nechceme, aby někdo zůstal stranou této vzácné příležitosti jenom proto, že nemá dostatek prostředků. Královéhradecká diecéze proto své mladé poutníky finančně podpoří ze svých zdrojů, hledá pro ně sponzory a dárce v podnikatelském sektoru. O konkrétní materiální pomoc proto naléhavě prosím také ty z Vás, kteří máte možnost přispět. Proto vyhlašuji mimořádnou celodiecézní sbírku konanou při všech bohoslužbách na Popeleční středu 22. února (tam, kde tato bohoslužba není, bude nahrazena dveřní sbírkou o 1. neděli postní 26.2.). Jednotliví dárci mohou následně přispět také bankovním převodem, na který Vás navedou QR kódy s číslem účtu vytištěné na letáčcích rozeslaných do každé farnosti.

Všem Vám, kteří se zapojíte do podpory Světových dnů mládeže a účasti našich mladých diecézanů – ať už duchovně či materiálně – děkuji za tuto Vaši službu lásky a ze srdce Vám žehnám od královéhradecké katedrály Svatého Ducha.

V Kristu a Marii

                                 Váš biskup Jan

Dáno v Hradci Králové, dne 14. února 2023