Popeleční středa

Ve středu 22.2. začíná doba postní čas na pokání, ztišení a přípravy na velikonoční svátky. Ve mši sv. budeme udělovat znak pokání, sypání popel. Popeleční středa je dnem přísného postu.
Pan biskup Jan vyhlásil na Popeleční středu sbírku, na podporu světového setkání mládeže v Lisabonu. Sbírka pomůže mladým lidem finančně zvládnout cestu do Lisabonu.