Udělování svátostí 10. a 11. června

V sobotu budeme vysluhovat Svátost pomazání nemocných. Podmínkou je přijmout Svátost smíření, ke které budete mít možnost od 8:30 v kostele. Od 9:00 bude mše svatá, ve které bude svátost vysluhováná.
V neděli od 9:00 proběhne ve farnosti Slavnost prvního svatého přijímaní. Naších pět dětí poprvé příjme Eucharistii. Prosím o doprovázení v modlitbě.