1. svaté přijímání 2023

Děkujeme o. Filipovi za přípravu dětí, dětem a Magdě Mertlíkové za krásnou hudbu a Kátě Kratěnové za fotodokumentaci.

2023_06_11 1. svaté přijímání