Pastorační aktivity školního roku 2023/24

Výuka Náboženství

Začátkem nového školního roku začínají ve farnosti pastorační aktivity. V týdnu od 4. 9. začne výuka náboženství pro I. stupeň, výuku povede Kristina Rydlová, která bude v případě nutnosti rodiče kontaktovat. Hodiny náboženství budou probíhat v pátek od 13:15 do 14:00 první skupina 3. až 5. třída, druhá skupina od 14:05 do 14:50 1. a 2. třída.
Výuka náboženství pro II. stupeň a středoškoláky začne v týdnu od 11. 9.

Společenství mládeže

V pátek 15. 9. od 15:00 začne setkávání společenství dívek předškolního věku a 1. a 2. třídy základní školy, které povede Eva Pelikánová. Prosíme v případě zájmu maminek podílet se na schůzkách ( asi jednou měsíčně) společenství menších dívek, aby kontaktovaly pí Pelikánovou.

Ve středu 6. září bude první setkání Středečního spolča dětí a mladší mládeže.
V pátek 8. září v 18:30 bude první setkání spolča starší mládeže. Více informací o obou společenstvích naleznete na webu farnosti a na plakátcích.

Adorace
Ve školním roce opět začínají každotýdenní čtvrteční adorace v děkanském kostele. První bude 7. září ve 20:30.