Zápis PRF 11.9.2023

Přítomni: o. Benedikt Machalík, Jakub Fabián, Luděk Hojný, Taťána Blažková, Marie Molnárová, Hana Ježdíková, Jan Rydlo, Eva Pelikánová

Omluvena: Petr Lukeš, Marie Fantová

1.   O. Benedikt zahájil schůzku společnou modlitbou.

2.   Pastorační rada se zabývala změnami v souvislosti s personální situací na faře. Navrženo bylo:

3.   PRF projednala další fungování webových stránek farnosti. Farníci budou osloveni, aby případné informace ke zveřejnění zasílali na e-mail: [email protected] nebo se domluvili přímo s Hankou Ježdíkovou (723 081 642).

4. PRF projednala fungování pravidelných aktivit pro děti na faře.

5.   Bylo navrženo pravidelné setkávání akolytů – ideálně alespoň 2x ročně.

6.   V listopadu proběhnou volby do pastorační rady na příští 4 roky. Organizace voleb bude projednána na příští PRF.

7.   Příští PRF se uskuteční 11.10.2023 od 19:00 hodin.

8.  Schůzka byla zakončena společnou modlitbou a požehnáním o. Benedikta