Volby do Pastorační rady farnosti

V neděli 5. listopadu proběhne první kolo voleb do Pastorační rady farnosti (PRF). Po každé mši sv. můžete na připravený papír navrhnout maximálně pět jmen. Kandidáti s nejvíce hlasy budou po souhlasu zařazeni na kandidátní listinu druhého kola voleb, které proběhne 26. listopadu. Seznam kandidátů s fotografiemi a krátkým medailonkem bude s předstihem vyvěšen na nástěnce v kostele. PRF je volena vždy na 4 roky, volit může každý člen farnosti starší 18 let.

Více viz Stanovy PRF