Zápis PRF 11.10.2023

Přítomni: o. Benedikt Machalík, Jakub Fabián, Luděk Hojný, Taťána Blažková

Omluvena: Petr Lukeš, Marie Fantová, Marie Molnárová, Hana Ježdíková, Jan Rydlo, Eva Pelikánová

1.   O. Benedikt zahájil schůzku společnou modlitbou

2. Na webu města byly aktualizované časy bohoslužeb, ještě se bude řešit aktualizace informací na tabuli
visící na domě T. G. Masaryka č.p. 391.

3. PRF projednala problémy s vkládáním informací na farní web.

4. Pastorační plán (kalendář) farnosti – je v procesu tvoření a přijímání námětů.

5. PRF se zabývala možností zveřejnit pravidelný čas svátosti smíření, který bude vhodný času i pro pracující.

6. Na nedělní mši v 9 hodin bude změna v lektorská službě: 1. čtení z lidu, 2. čtení ministrant / akolyta

7. Srdečně zveme farníky na farní snídaně – vždy 1. neděli v měsíci po mši svaté. Pokud přinesete nějaké občerstvení, budeme rádi.

8. Volby do PRF

9. O. Benedikt nabízí jednotlivým farním společenstvím ke společnému prožití setkání s panem farářem.

10. Adventní duchovní obnova – osloven o. Pavel Rousek, ještě potvrdí, zda může.

11.  Schůzka byla zakončena společnou modlitbou a požehnáním o. Benedikta.