Zpovídání v době adventní

Přinášíme přehled zpovídání v adventu:

Ve všední dny zpovídáme vždy 30 minut před začátkem mše sv.
Společné vysluhování Svátostí smíření s větším počtem zpovědníků bude:

Pro věřící, kteří mají delší pracovní dobu, nabízíme možnost každou středu od 19:00 do 20:30 na faře
v kanceláři.