Příprava vánoční výzdoby

Děkujeme všem, kteří se zapojili do příprav vánoční výzdoby, liturgie a hudebního doprovodu.

2023 Vánoce