Výsledky 3 králové sbírky

Děkujeme Oblastní charitě za organizaci sbírky, všem vedoucím skupinek, koledníkům i štědrým dárcům.