Neděle 11.2.2024

V neděli 11.2. bude od 9:00 dětská mše svatá s rytmickými písněmi. Po mši vás zveme na faru na posezení u kávy a něčím dobrým na zub. Kdo bude mít zájem je zván na Farní kafe i příští první neděli v měsíci.