Zápis PRF 22.4.2024

Přítomni: O. Benedikt Machalík, Roman Čížek, Jakub Fabián, Taťána Blažková, Jiřina Borůvková, Eva
Pelikánová, Marie Molnárová, Kristina Rydlová a Luděk Hojný

 1. O. Benedikt zahájil schůzku společnou modlitbou
 2. Otec Benedikt poděkoval za návštěvu bohoslovců a nedělní mši svatou všem, kteří se na přípravách podíleli, i těm, kteří se setkání a mše svaté zúčastnili.
 3. Modlitby pašijí na květnou neděli a velký pátek
  • Pastorační rada se zabývala možnostmi modlitby pašijí tak, aby byla forma liturgicky správně a pro všechny přítomné srozumitelná.
 4. Farní den 26. 5. 2024
  • Proběhne v neděli na klášterní zahradě.
  • Se sobotní stavbou stanů a posezení pomůže mládež.
  • V sobotu 25. 5. bude možné přinášet sladké i slané výrobky k pohoštění. Nutno vložit do nedělních ohlášek již v neděli 12. 5.
  • Pití a jídlo zajistí Roman. Děkujeme.
   • Soutěží pro děti bude sedm:
   • 4 stanoviště připraví Eva (lukostřelba, malování na obličej, modelování zvířátek z balónků a šerm)
   • 3 stanoviště připraví starší mládež
   • Každé dítě obdrží průvodku na razítka, za která na závěr obdrží ceny.
   • Vhodné ceny pro děti sháníme! – Pokud máte možnost získat například reklamní předměty nějaké z firem, budeme vděční.
  • Petr Neumann zajistí skákací hrad.
  • Koncert dětí z farnosti. Zeptáme se Markéty Balcarové a Jitky Friedové, zda by byly ochotné s dětmi vystoupit.
 5. Noc kostelů 7.6. 2024
  • Otevřeny budou od 17:00 do 20:00 kostely:
   • Kostel Svatého ducha v Krčíně
   • Kaple sv. Jana Nepomuckého
   • Klášterní kostel Narození Panny Marie
  • Kostel Nejsvětější Trojice:
   • 17:00 Přednáška o Tomáši Akvinském
   • 18:00 Program pro děti o svaté Anežce České
   • 19:30 Vystoupení sborů Prostředníček a Paleček
   • 21:00 Varhanní koncert
 6. Pouť v kapli sv. Jana Nepomuckého 15. – 17. 5. 2024
  • Každý den bude v kapli od 18:00 mše svatá.
 7. V pondělí 29. 4. proběhne odstranění červotoče z kaple sv. Jana Nepomuckého
  • Do 10:00 je možné přinést předměty k čištění.
  • V děkanském kostele je červotoč ve dvou rámech obrazů.
  • V klášterním kostele v jedné boční lavici.
 8. Grant pro děti na tábor
  • Eva Pelikánová se zeptá na možnost získat peníze na farní tábor.
 9. 17. – 19. 5. Pojedou tátové s dětmi na Vesmír
  • Víkend připravuje Láďa Sháněl, bližší informace naleznete na internetových stránkách farnosti.
 10. 17. – 19. 5. proběhne třídenní modlitba matek
  • Maminky z naší farnosti se bude setkávat po tři dny ke společným modlitbám. Setkání připravují Lenka Štěpánová a Markéta Balcarová.
 11. Farní výlet 1. 5. do Kostelce nad Orlicí a Častolovic
  • Podrobné informace jsou již na plakátku.
 12. Děti z naší farnosti poprvé přijmou svaté přijímání v neděli 16. 6. 2024
 13. Přihlášky na náboženství
  • Nově bude možné vyplnit rovnou do přihlášky na náboženství důležité sdělení vyučujícímu (zdravotní potíže, …).
 14. Jarní koncert sboru Kácov se uskuteční 19.5. 2004 od 16:00 v děkanském kostele.

Příští setkání pastorační rady proběhne na začátku září.