Farní výlet za paní hraběnkou

1.5.2024 jsme se vydali na farní výlet do Kostelce nad Orlicí a Častolovic. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě.

2024_05_01 Farní výlet - KnO, Častolovice