První svaté přijímání

V neděli 16.6.2024 při bohoslužbě v 9 hodin děti poprvé přijmou Eucharistii. Slavnostní mši doprovodí zpěvem děti s rodiči. Po bohoslužbě děti zvou všechny farníky na „afterparty“ na faru, kde se budeme radovat z udělených svátostí.