Rádio Mária

Rádio Mária je dnes globálnym fenoménom a stalo sa najznámejšou katolíckou rozhlasovou stanicou na celom svete. Skromné začiatky Rádia Mária boli v miestnej talianskej farnosti, Arcellasco, v provincii Como v 80-tych rokoch. Dnes je Rádio Mária k dispozícii vo viac ako 72 krajinách sveta. Názov Rádio Mária označuje vysielaciu stanicu, ktorá je inšpirovaná Pannou Máriou, a ktorá sa dáva k dispozícii a službu Božej Matke.