Televize NOE

Televize Noe je česká nekomerční (nezisková) televize se sídlem v Ostravě. Program je určen celé rodině. Oslovuje široké spektrum diváků všech generací bez ohledu na vzdělání. Všímá si různých sociálních skupin od střední vrstvy přes sociálně slabé nebo handicapované občany až po národnostní menšiny. Zohledňuje ty, kteří ve společnosti nemají výrazný hlas.