Kostel sv. Salvátora

Nové Město nad Metují

50°20’44.076″N, 16°9’0.362″E

Kdysi v Novém Městě býval i kostel sv. Salvátora na Plácku, dnešním náměstí Republiky, z r. 1729, založený Jakubem Arnoštem z Leslie. Dispozice kostela s křížovou lodí a věží. Zpustl po josefínských zásazích r. 1787 (mandl, sklad) a později byl zcela zlikvidován obcí (r. 1877). Jeho socha sv. Jakuba je nyní před kostelem Nejsvětější Trojice a mobiliář rozebrán ve prospěch jiných svatyní.

Zobrazen na starých grafikách.

K. V. Nývlt


Bilance škod: Zpustnutí a likvidace kostela.

Umístění budovy