Kostel Všech svatých

hřbitovní kostel (v majetku CŘK) s márnicí se zvoničkou (v majetku města)

Nové Město nad Metují

50°21’3.583″N, 16°9’8.525″E; poloha u cyklotrasy KČT č. 4034

Původ goticko-renesančního kostela se klade do 60. a 70. let šestnáctého století, kdy byl vystavěn (místní či italský(?) stavitel Andrea Vlach) z iniciativy husitů především na náklady obce a z menší části i dobrodinců. Údajně byl nazývaný kostelem Proměnění Pána Krista na hoře Tábor nebo Proměnění Krista. V roce 1821 podstoupil opravu a následně při rekonstrukci přestavěn zhruba do dnešní podoby v letech 1867–70.

V prostém kostele, po dlouhou dobu husitském, oltářní obraz Všech svatých. Uvnitř ve stěnách vsazeny kamenné náhrobníky z přilehlého hřbitova a vně pamětní desky (pí A. Rojková – matka děkana, J. Nep. Paďour, Em. Petsch, Fr. Smetana, děvčata Pitterova, etc.).

Malý kůr je osazen menšími varhanami – jednomanuálový kuželkový nástroj od Josefa Černého a Josefa Rejny z Prahy z r. 1887.

Ve 20. letech kostel zapůjčen vlastníkem – obcí – tehdy vzniklé Československé církvi husitské (ČSCH), když jí byl již předtím zabrán Církvi římskokatolické (CŘK). Následně s postupující emancipací ČSCH, byl v r. 1933 postaven Husův sbor navržený významným architektem J. Freiwaldem, rodákem hronovským. Uvolněný kostel Všech svatých opět obcí dán k dispozici k bohoslužbám církve římskokatolické.

Avšak řadu let byl ve vlastnictví obce, stejně jako kostnice (márnice) s kaplí (dnes bez mobiliáře, stavba sama opravena obcí).

V přilehlé části kostela na hřbitově z r. 1555 hroby kněžské, rodiny Smetanovy (širší rodina otce Bedřicha Smetany) a vedle kaple-márnice část Milosrdných bratří (zřejmě zejména po zrušení hřbitova u kláštera).

Po r. 2000 kostel prodán městem farnosti CŘK za symb. 1,- Kč.

Kostel působí trochu omšelým dojmem. Lze soudit, že kostel nedoznal velkých změn mimo 70. let 19. století. Opravy v letech 1969 střecha a omítka, elektrifikace v r. 1978. V r. 2003 přeložení střešní krytiny a oprava střechy.

Bohoslužby se zde konají zejména v době svátku Všech svatých, Dušičkách a pohřbech.

K. V. Nývlt


K nahlédnutí při svátku Všech svatých a svátku zemřelých (Dušičky).

Umístění budovy