Dívčí spolčo

Čas a místo setkávání

Kontaktní osoby

Popis

Ahoj, zveme všechny předškolní i školní holčičky a slečny na společenství dívek.

Jestli chceš, přijď se mezi nás v pátek podívat.