Živý růženec

je společenství „na dálku“

Čas a místo setkávání

Kontaktní osoba

Popis

  • Od 1. května 2024 pokračujeme v modlitbě Živého růžence podle nových rozpisů (květen 2024 – prosinec 2025). Tabulky budou opět vyvěšeny na nástěnce v předsíni děkanského kostela a pro členy ŽR jsou připraveny k rozebrání v kostele na stolku u tiskovin.
  • Budeme moc rádi, pokud se naše společenství rozroste o nové zájemce, abychom doplnili uvolněná místa po těch, kteří v nedávné době zemřeli. Informace pro ty, kteří by se chtěli připojit k modlitbě ŽR: Marie Venclová (tel. 605 351 115; [email protected]).
  • V neděli 5. května 2024 v 7:30 bude sloužena mše svatá s úmyslem „Za členy Živého růžence v naší farnosti“.