Živý růženec

je společenství „na dálku“

Čas a místo setkávání

Kontaktní osoba

Popis

Za žijící i zemřelé členy Živého růžence je obětována 2x ročně mše svatá (většinou 1. neděli v měsíci květnu a říjnu).