Akce pro mládež…

15. září začne pravidelné setkávání mládeže od 10 let výše.

10. září začnou pravidelná spolča mládeže od 13 let výše

11. září bude první setkání mladých v novém školním roce na širší úrovni s názvem vikariátní kopaná.

Od poloviny září také budou začínat náboženství pro mládež.

A v září též započne příprava na biřmování, takže je z čeho vybírat :-).