Aktuality - Strana 96 z 97 - Farnost Nové Město nad Metují

Svaté přijímání

Svátost ustanovená Ježíšem při poslední večeři, když o velikonoční hostině dal svým učedníkům chléb a víno jako svoje tělo a …

11. 10. 2011

Svátost smíření

Nabídka v naší farnosti Možnost přijmout svátost smíření je v naší farnosti půl hodiny před každou mší svatou. V první pátky …

11. 10. 2011

Křest

Křest je první ze svátostí. Jím se člověk stává Božím dítětem, je vtělen do společenství církve a jsou mu odpuštěny …

11. 10. 2011

Pastorační rada

Popis Úkolem pastorační rady farnosti (PRF) je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat …

20. 9. 2011

Zápis PRF – kalendář, 29. května 2011

Ne 5. červen Setkání rodin s dětmi (fara, 10.00 hod.) Přijďte spolu s námi zábavnou formou poznávat Starý zákon – …

30. 5. 2011

Zápis PRF – souhrn, 29. května 2011

Setkání PRF zahájil P. Vladimír Janouch společnou modlitbou. Nejdříve byly zhodnoceny akce v uplynulém měsíci, tj. Duchovní obnova 8.–14. května; …

29. 5. 2011