Zápisy PRF Archivy - Strana 8 z 8 - Farnost Nové Město nad Metují

Zápis PRF – souhrn, 1. května 2011

Zápis PRF – souhrn, 1. května 2011

Setkání PRF zahájil P. Vladimír Janouch společnou modlitbou. Časově nejrozsáhlejším bodem programu byla diskuze nad zprávou o hospodaření farnosti za …

1. 5. 2011
Zápis PRF – souhrn, 27. března 2011

Zápis PRF – souhrn, 27. března 2011

Setkání PRF v neděli 27. března 2011 zahájil P. Vladimír Janouch společnou modlitbou. Stěžejním bodem bylo představení výsledků ankety o …

27. 3. 2011